About us

ANBI

The following text is information in Dutch about gifts made out to the Stichting Dutch Harp Festival, the non-profit organisation.

De stichting Dutch Harp Festival is een ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Dat betekent onder andere dat u gebruik kunt maken van bepaalde fiscale voordelen bij het schenken van giften aan de Stichting. Op de site van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over. In het kader van de ANBI-regeling publiceert de Stichting informatie over haar activiteiten op deze website.

Stichting Dutch Harp Festival
Fiscaal nummer 8230.24.271

p/a Churchilllaan 11 (17e etage)
3527 GV  UTRECHT

De stichting heeft ten doel de harp als muziekinstrument breed in de belangstelling van het publiek plaatsen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de harp als solo- en muziekinstrument, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een festival en concours, waar nationale en internationale harpisten van ieder niveau en muziekliefhebbers in het algemeen, concerten verzorgen, elkaar ontmoeten, naar elkaar kunnen luisteren en iets van elkaar leren.